Biz Polska > Jeremie > Podręcznik JEREMIE

Podręcznik JEREMIE

O inicjatywie JEREMIE

Przez wiele lat Unia Europejska do wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw używała głównie bezzwrotnych dotacji. Ich celem było, i nadal jest, pobudzenie inwestycji cechujących…

Dla kogo wsparcie

Celem JEREMIE jest kreowanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne. Mogą z niej korzystać wyłącznie…

Preferencyjne warunki

Kredyty i pożyczki udostępniane są przez wybrane instytucje finansowe, np. banki lub fundusze pożyczkowe. Maksymalny okres finansowania to 5 lat. Zazwyczaj nie jest pobierana prowizja…

Poręczenia i pożyczki szansą dla najmniejszych

Może brzmi to jak banał, ale jest faktem – najmniejsze firmy są filarem polskiej gospodarki. Stanowią około 98 procent wszystkich przedsiębiorstw i wytwarzają ponad połowę PKB.…

Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje kluczem do wykorzystania funduszy europejskich Jednym z głównych celów, jakie od lat stawia sobie Unia Europejska, jest zwiększenie innowacyjności gospodarki.…

Wsparcie dla młodych

Młode osoby w całej Unii Europejskiej, także w Polsce, nie najlepiej radzą sobie z przejściem z etapu edukacji do aktywności zawodowej. Na koniec 2013 roku zaledwie co czwarty mieszkaniec…

Produkty finansowe w ramach Jeremie

Produkty finansowe dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE: 1. Dla Pośredników Finansowych: a) Instrumenty pożyczkowe:

Poręczenie czy pożyczka?

W unijnych dyrektywach, druczkach i dokumentach definiujących łatwo się zagubić; czasem trudno się dowiedzieć, z czego my, jako młoda firma, moglibyśmy skorzystać. Często nie…