O inicjatywie JEREMIE

23-09-2014

Przez wiele lat Unia Europejska do wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw używała głównie bezzwrotnych dotacji. Ich celem było, i nadal jest, pobudzenie inwestycji cechujących się innowacyjnością, których realizacja jest obarczona dużym ryzykiem i bez dofinansowania byłaby bardzo trudna a nawet niemożliwa. Z biegiem czasu okazało się jednak, że taka forma wsparcia nie wystarcza. Istnieje bowiem duża liczba firm rozwijających się wolniej, niż byłoby to możliwe, z powodu utrudnionego dostępu do kapitału na inwestycje – nie przełomowe, nie innowacyjne, ale kluczowe do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w 2007 roku Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny powołały inicjatywę JEREMIE, której realizacja jest finansowana z Funduszy Europejskich przyznanych poszczególnym krajom członkowskim. Jest to formuła, której działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu zwrotnego, w postaci niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń oraz innych instrumentów kapitałowych dla firm. Produkty te pojawiają się tam, gdzie instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile: raz wydatkowane środki wracają do ogólnej puli i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje dla większej liczby firm

< powrót do wszystkich artykułów