Dla kogo wsparcie

23-09-2014

Celem JEREMIE jest kreowanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne. Mogą z niej korzystać wyłącznie firmy spełniające kryteria mikro, małej lub średniej, czyli zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln € oraz a suma bilansowa 43 mln euro.

Produkty skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu lub,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

… i na jakie przedsięwzięcia.

Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,

inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.
< powrót do wszystkich artykułów