BIZ Polska > Blogi > > Rynek pracy w Polsce – w jakich branżach wzrasta zatrudnienie

Rynek pracy w Polsce – w jakich branżach wzrasta zatrudnienie

avatar

Ignacy Morawski

O tym, że zatrudnienie w Polsce rośnie szybko mówiłem w poprzednim odcinku videobloga. Dziś chciałem powiedzieć o tym, w jakich branżach najszybciej rośnie zatrudnienie, a w których branżach dynamika zatrudnienia jest najniższa oraz co te dane o zatrudnieniu mówią nam o zmianach następujących w polskiej gospodarce.

Wg badań w trzecim kwartale 2014 roku najszybciej rośnie zatrudnienie w administracji i obsłudze firm na poziomie 13%, później jest obsługa rynku nieruchomości 12,5%, górnictwo 7%, działalność profesjonalna, to obejmuje np. architektów czy edukacja. Najniższa jest zaś dynamika zatrudnienia w rolnictwie – 5%, służbie zdrowia i opiece społecznej -2%, dostawach wody 0,3% czy w sektorze finansowym. Co nam to mówi o polskiej gospodarce?Zwrócę uwagę na kilka faktów.

Po pierwsze Polska jest centrum back office’owym . To oznacza, że duże zagraniczne firmy lokują u nas swoje operacje administracyjne, wielkie centra znajdują się m.in. w Krakowie czy Wrocławiu i takich centrów wciąż przybywa.

Po drugie rośnie popyt na tak zwanych profesjonalistów, czyli takich ludzi jak prawnicy czy architekci. To są obszary, w których prawdopodobnie duże pole do popisu mają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Takie zawody wykonuje się zwykle w małych firmach.

Po trzecie, mówiąc już o zjawiskach negatywnych, niepokoi spadek zatrudnienia w służbie zdrowia. Jesteśmy krajem starzejącym się, w którym popyt na usługi zdrowotne będzie rósł, potrzebujemy więc więcej lekarzy i generalnie więcej pracowników służby zdrowia. Tyle, że oni jak na razie, znajdują dużo lepsze warunki pracy za granicą.

Po czwarte szybko spada zatrudnienie w rolnictwie, to daje szanse na wzrost efektywności tego najmniej produktywnego obszaru polskiej gospodarki. Wciąż mamy za dużo osób pracujących na wsi i za mało osób mieszkających w dużych miastach. Widać, że to powoli zaczyna się zmieniać.

< powrót do wszystkich artykułów