Biz Polska > Biz Info > Czy polscy przedsiębiorcy otrzymują niezbędne wsparcie?

Czy polscy przedsiębiorcy otrzymują niezbędne wsparcie?

Początek reform rynkowych w Polsce na początku lat 90. wiązał się z prawdziwą eksplozją przedsiębiorczości: nowe firmy wyrastały jak grzyby po deszczu, szybko wypełniając luki rynkowe. To głównie dzięki firmom prywatnym, podejmującym te rodzaje działalności, które dla firm państwowych były albo nie opłacalne, albo zbyt ryzykowne, Polska przetrwała ten niezwykle trudny okres transformacji. Dzisiaj jesteśmy krajem z bardzo pożądaną strukturą działających firm, w której dominują firmy prywatne, niegdyś spychane na margines.

Niestety, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, zamiast się zwiększać, była coraz bardziej ograniczana. Rosła liczba potrzebnych koncesji i zezwoleń, system podatkowy stawał się coraz bardziej skomplikowany, przewlekłe procedury odzyskiwania należności to prawdziwa zmora właścicieli firm, a system sądowy jest dramatycznie niewydolny. Niewiele osób wie, że w przez 25 lat – bo tyle trwa transformacja polskiej gospodarki – nie został opracowany żaden strategiczny dokument określający politykę wsparcia dla przedsiębiorczości. Wygląda na to, że nasi ustawodawcy, choć cyklicznie deklarują pomoc i wsparcie, tak naprawdę nie są tym zainteresowani. W naszym kraju istnieje potrzeba stałego wzmacniania potencjału już istniejących firm. Na polskim rynku działa zbyt mała ilość firm małych i średnich, pomimo imponującej ilości powstających i aktywnie działających firm mikro. System wsparcia przedsiębiorczości musi promować wzmacnianie potencjału rodzimej przedsiębiorczości – kluczowym elementem musi być nowoczesny i sprawny system poręczeń kredytowych skierowany do poszczególnych segmentów firm, w tym start-upów.

Warto również wdrożyć do naszej praktyki gospodarczej zwyczaj regularnego opracowywania programów wsparcia przedsiębiorczości na poziomie każdej gminy, powiatu, województwa oraz na szczeblu ogólnokrajowym. Takie programy mogą na przykład stanowić załącznik do corocznie uchwalanego budżetu; przy ich przygotowywaniu można wykorzystać dokumenty przygotowywane przez na przykład Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (2003) czy też bardzo ciekawe i pomocne opracowanie w postaci raportu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich” przygotowanego w październiku 2014 roku przez Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, przy merytorycznej współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest to przede wszystkim zadanie dla lokalnych organizacji przedsiębiorców i władz samorządowych różnych szczebli. Taka forma współpracy samorządów i przedsiębiorców przyczyni się do poprawy klimatu pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami i zbudowania wzajemnych partnerskich relacji co korzystnie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości a tym samym wzmacniać będzie kondycję ekonomiczną poszczególnych samorządów. Warto o tym pamiętać w czasie najbliższych wyborów.

< powrót do wszystkich artykułów